Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Ultralink Oy, Y-tunnus 0703325-1, Jusslansuora 7, 04360 Tuusula

Yhteystiedot puh. +358 9 7744 950 ja s-posti: info@ultralink.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Suursalmi, +358 9 7744 950, markus@ultralink.fi

3. Rekisterin nimi

Ultralink Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään verkkokaupassa tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen.
Rekisterin tietoja käytetään myös markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut tähän luvan rekisteröityessään verkkopalvelussa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot ovat asiakkaalta saatuja tietoja, jotka asiakas on antanut tehdessään tilausta verkkokaupassa.
Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden antamat tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tiedot ovat tarkoitettu vain Ultralink Oy:n käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoja pääsee tarkastelemaan vain henkilökunta omilla käyttäjätunnuksillaan. Asiakasrekisterin tiedot ovat tallennettu yrityksen omalle palvelimelle, joka on suojattu palomuurilla.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkailla on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa.
Tietoja tulee pyytää kirjallisesti, asioimalla toimipisteessä tai soittamalla asiakaspalveluun.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkailla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.
Tiedon korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti, asioimalla toimipisteessä tai soittamalla asiakaspalveluun.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä rekisterin tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja markkinatutkimusta varten.
Kielto tulee tehdä kirjallisesti, asioimalla toimipisteessä tai soittamalla asiakaspalveluun.